ผลงาน “Our Former Deans : Rais Us Up” VDR ครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MTEC ได้รับโอกาสในการจัดทำ VDR (Video Digital Recording) “Our Former Deans : Rais Us Up” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 VDR ที่ใช้ในพิธีเปิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวาระพิเศษดังกล่าว

MTEC