ผลงาน “เรื่องราวของอาคารสุจิณฺโณ” VDR นำเสนอในกิจกรรมสวนดอกร้อยดวงใจ ประจำปี 2562

ศูนย์ MTEC ได้รับโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน VDRประวัติของอาคารสุจิณฺโณ เพื่อใช้เปิดในกิจกรรมสวนดอกร้อยดวงใจ ประจำปี 2562 ที่ต้องถ่ายทอดเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันกว่า 40 ปี ที่อาคารผู้ป่วย“สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีจำนวนกว่า 1,000,000 คนต่อปี

MTEC