งานวิจัย วิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดใหญ่ ทรวงอก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 

  1. Pipanmekaporn T., Bunchungmongkol N., Punjasawadwong Y., Lapisatepun W., Tantraworasin A., Saokaew S. A risk score for predicting respiratory complications after thoracic surgery. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals. 2019; 27:278-287.
  2. Bunchungmongkol N, Pipanmekaporn T, Lorsomradee S, Parameanon. The effect of different positions and positive end- expiratory pressure levels on the right internal jugular vein cross-sectional area in patients undergoing cardiac surgery. European journal of Anesthesiology 2019; 36: supplement57:182.
  3. Trongtrakul K., Patumanond J., Kongsayreepong S., Morakul S., Pipanmekaporn T., Akaraborworn O., Poopipatpab S. Acute kidney injury risk prediction score for critically-ill surgical patients. BMC anesthesiology. 2020:20:140.
  4. Samerchua A., Kongwatmai K., Boonsri S., Pipanmekaporn T., Bunchungmongkol N., Sukhupragarn W., Visrutaratina P.A Comparison of the external anatomical landmark and the radiological landmark for obtaining the optimal depth of a right internal jugular venous catheter in pediatric cardiac patients. Paediatric Anaesthesia.2020:30;490-497.