คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด

วันที่ให้บริการ : พุธ

เวลา : 09:00-12:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจเบอร์ 22 ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์

วันที่ให้บริการ : ศุกร์

เวลา : 09:00-12:00

สถานที่ให้บริการ :ห้องตรวจเบอร์ 110 ชั้น 1 อาคารบุญสม

คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในผู้ใหญ่

วันที่ให้บริการ : จันทร์

เวลา : 13:00-16:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

ห้องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังหน้าอก

วันที่ให้บริการ : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลา : 08:00-16:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

ห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

วันที่ให้บริการ : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลา : 08:00-16:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจสวนหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจล้มเหลว

วันที่ให้บริการ : อังคาร, พฤหัสบดี

เวลา : 09:00-12:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจหลังผ่าตัดใส่เครื่องช๊อค หรือ กระตุ้นการเต้นของหัวใจ

วันที่ให้บริการ : อังคาร

เวลา : 09:00-12:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

วันที่ให้บริการ : อังคาร

เวลา : 13:00-16:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และ อายุรกรรม

วันที่ให้บริการ : จันทรื, ศุกร์, เสาร์

เวลา : 16:30-20:30 และ 07:30-12:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี