คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจเด็ก (พร้อมกับ CVT opd clinic)

วันที่ให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์

เวลา : 09:00-12:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจพิเศษเด็ก 1 ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์

คลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด และ Warfarin Clinic

วันที่ให้บริการ : จันทร์, ศุกร์

เวลา : 08:00-16:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจเบอร์ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี