กุมารเวชศาสตร์

คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจเด็ก (พร้อมกับ CVT opd clinic)

วันที่ให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์
เวลา : 09:00-12:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจพิเศษเด็ก 1 ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์

คลินิกโรคหัวใจพิเศษ ในเด็ก: โรคความดันในปอดสูง,โรคหัวใจทางพันธุศาสตร์ cardiomyopathy และ Aortopathy

วันที่ให้บริการ : พุธ
เวลา : 09:00-12:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจโรคหัวใจเด็ก ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน

คลินิกโรคหัวใจหลังผ่าตัด Fontan

วันที่ให้บริการ : อังคาร, พฤหัสบดี
เวลา : 09:00-12:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจโรคหัวใจเด็ก ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน

ศัลยศาสตร์

คลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด และ Warfarin Clinic

วันที่ให้บริการ : จันทร์, ศุกร์
เวลา : 08:00-16:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจเบอร์ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

อายุรศาสตร์

ห้องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังหน้าอก

วันที่ให้บริการ : จันทร์-ศุกร์
เวลา : 08:00-16:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

ห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

วันที่ให้บริการ : จันทร์-ศุกร์
เวลา : 08:00-16:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจสวนหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

วันที่ให้บริการ : อังคาร
เวลา : 13:00-16:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด

วันที่ให้บริการ : พุธ
เวลา : 09:00-12:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจเบอร์ 22 ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์

วันที่ให้บริการ : ศุกร์
เวลา : 09:00-12:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจเบอร์ 110 ชั้น 1
อาคารบุญสม

คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในผู้ใหญ่

วันที่ให้บริการ : จันทร์
เวลา : 13:00-16:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจล้มเหลว

วันที่ให้บริการ : อังคาร, พฤหัสบดี
เวลา : 09:00-12:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจหลังผ่าตัดใส่เครื่องช๊อค หรือ กระตุ้นการเต้นของหัวใจ

วันที่ให้บริการ : อังคาร
เวลา : 09:00-12:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และ อายุรกรรม

วันที่ให้บริการ : จันทร์, ศุกร์
เวลา : 16:30-20:30
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

วันที่ให้บริการ : เสาร์
เวลา : 07:30-12:00
สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี