มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. นำทีมโดย นพ.ณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวช ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจรักษาแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร และชาวบ้าน ซึ่งมีผู้เข้าให้การตรวจรักษาทั่วไป จำนวน 84 ราย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่