ประกาศผลการจองหอพักแพทย์ 2566 รอบที่ 2 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการจองหอพักแพทย์ 2566 รอบที่ 2 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566


📝Link ประกาศผลการจองหอพักแพทย์ 2566 (รอบที่ 2) หรือ Scan QR Code ดังรูป
.
✏️Link ประกาศผลการจองหอพักแพทย์ 2566 (รอบที่ 1) หรือ Scan QR Code ดังรูป
.
‼️กรณียังไม่ได้ห้องพัก : ผู้ที่ยังไม่ได้ห้องพักสามารถ Scan QR – code เข้ากลุ่มไลน์จองหอพัก เพื่อทำการจองห้องพักที่ต้องการ
📌Link Group line : https://cmu.to/AQEQ5
.
📍การเข้าพักอาศัย : กรณีได้ห้องจะต้องเซ็นเอกสารการรับมอบห้องพัก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับมอบห้องพักที่ Website หน่วยกิจการแพทย์ฯ ส่งแบบฟอร์มรับมอบห้องพักที่หน่วยกิจการแพทย์ฯ วันย้ายเข้าห้องพัก ให้แพทย์นำสำเนาแบบฟอร์มรับมอบห้องพักยื่นที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพักเพื่อรับกุญแจและคีย์การ์ด (ยกเว้นหอพัก 14 ชั้น รับกุญแจและคีย์การ์ดที่หน่วยกิจการแพทย์ เท่านั้น) สามารถเข้าพักอาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป