งานสานสัมพันธ์วันปีใหม่สวนดอก ประจำปี 2566 (Suandok Sport Fun Fair 2023)

Suandok Sport Fun Fair 2023


ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์​ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์วันปีใหม่สวนดอก
ประจำปี 2566 (Suandok Sport Fun Fair 2023) โดยมีผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยขบวนพาเหรดและกองเชียร์ของนักกีฬาคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดขึ้นใน Theme MED CMU ประกอบด้วย สีเขียว , สีส้ม , สีฟ้า , สีแดง , สีม่วง และสีเหลือง เคลื่อนขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามเพื่อร่วมให้กำลังใจเชียร์การแข่งขันกีฬาชักเย่อ , ตักน้ำใส่ขวด , Squid game และเปิดงานในภาคค่ำ โดยศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท พร้อมร่วมรับประทานอาหาร กิจกรรมประกวดแต่ละสี และการแสดงของแต่ละสีบนเวที เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ สนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ มช.
ดาวน์โหลดรูป : https://cmu.to/fckn8
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่