ประกาศการรับสมัครทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศการรับสมัครทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 ตำแหน่ง

.

📌กำหนดการเปิดรับสมัคร
– ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566
– สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566
.
📌สมัครได้ที่ Qr Code (รายละเอียดการรับสมัคร) หรือ ระบบรับสมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ มช. https://w1.med.cmu.ac.th/personnel/job-news/
.
📝แนบเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF.
.
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร : 053-935532-3 ต่อ 105