ประกาศกำหนดการเข้าหอพักแพทย์ 2566

🎉ประกาศกำหนดการเข้าหอพักแพทย์ 2566

❗️ระยะเวลาตั้งแต่มีนาคม – มิถุนายน 2566❗️

.

📌ภายในเดือนมีนาคม 2566

– สำรวจความต้องการผู้พักอาศัยเดิม

📌ต้นเดือนเมษายน 2566

– สรุปสถานะห้องพักแพทย์ผู้พักอาศัยเดิม

📌กลางเดือนเมษายน 2566

– ประกาศรายละเอียดการจองหอพักสำหรับแพทย์ผู้พักอาศัยใหม่ เพื่อศึกษาวิธีการลงทะเบียนจองหอพัก

📌กลาง – ปลายเดือนเมษายน 2566

– เปิดให้ลงทะเบียนจองหอพักในระบบออนไลน์สำหรับแพทย์ผู้พักอาศัยใหม่

📌ต้นเดือนมิถุนายน 2566

– เปิดลงทะเบียนจองหอพักในระบบออนไลน์ (รอบเก็บตก) เพื่อจองห้องพักว่างหรือห้องพักหลุดจอง

.

❗️หมายเหตุ : กำหนดการเข้าหอพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

.

📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

  • Facebook RAU : https://www.facebook.com/medcmu.rau/
  • Call : 053-935178-9 ,053-934817