เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ECHO Palliative Conference จากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📣 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ECHO Palliative Conference


  • ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา12.15-13.30 น.
  • พร้อมฟัง Lecture เรื่อง “RT in palliative care” โดย ผศ.พญ.วิมรัก อ่อนจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา และ Interesting case จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยทุกท่านสามารถรับชมผ่าน Docquity
  • แพทย์ผู้เข้าร่วมจะได้รับคะแนน CME 1.25 หน่วยคะแนน

โดยทุกท่านสามารถรับชมผ่าน Docquity Thailand  :  https://docquity.app.link/iqoFqfHxCxb


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

  • Facebook เวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช.  :  https://www.facebook.com/fammedcmu
  • Website เวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช.  : https://w1.med.cmu.ac.th/family/
  • โทรศัพท์ เวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช.  :  053-935-462