ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


อีกเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
“การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2566 (Resident Matching Program)” รอบที่ 2 เป็นการภายใน
หากคุณต้องการมาเป็นสมาชิกแพทย์ฉุกเฉินเชียงใหม่แล้วละก็ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สำหรับบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นมิตร ได้ทั้งความรู้เชิงวิชาการ ความอบอุ่น ดูแลกันแบบครอบครัว แน่นอนว่าหาได้ที่นี่แน่นอน ปีการศึกษา 2566 นี้ เราเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอีก 1 ตำแหน่งสุดท้ายเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น free train หรือมีต้นสังกัด หมดเขต 31 มกราคม 2566
.
ขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
⛳️ ขั้นตอน 1 กรอกแจ้งความประสงค์ Online >>>ขั้นตอนนี้เฉพาะผู้ที่ประสงค์ เข้ารับการคัดเลือกจากภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ม.เชียงใหม่ เท่านั้น โดยในขั้นตอนนี้ไม่สามารถทดแทนการสมัครตามขั้นตอนของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และแพทยสภาได้
⛳️ ขั้นตอนที่ 2 ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ในรูปแบบ PDF file มาที่ E-mail: emergencycmu@gmail.com ภายในวันก่อนปิดรับสมัคร
2.1 ทำแบบทดสอบบุคคลิกภาพ
-> Link: https://www.16personalities.com/th และ print หน้าผลทดสอบเป็น PDF File
2.2 หนังสือแสดงเจตจำนงค์ของการเป็นแพทย์ฉุกเฉิน (ประมาณ 1 หน้า A4)
2.3 Portfolio (กรณีที่สามารถทำเป็น PDF file ได้)
🏥 วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
📑 เอกสารเพิ่มเติมที่อาจนำมาแสดงให้กรรมการในวันสัมภาษณ์ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้แก่ หนังสือ Recommendation ตัวจริง และ Portfolio (กรณีไม่มี PDF file)
.
.
📜 ติดตามข่าวสารรวมถึงประกาศเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: EMERGENCY MEDICINE DEPARTMENT, CMU : https://www.facebook.com/emcmu
ช่องทางเว็บของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มช. : https://w1.med.cmu.ac.th/emcmu/
☎️ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ นนทวัฒน์ ห่านตระกูล โทร 053-938-796