ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการร่วมระหว่าง Med CMU กับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการร่วมระหว่าง Med CMU กับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา


❗️ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ❗️
.
📌งานนี้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ further med education และผู้ที่สนใจจะไปฝึกอบรมที่อเมริกา โดยเปิดให้เข้าร่วมทั้งรูปแบบ On-site และ Online ผู้ที่สนใจโปรดสแกน Qr-Code เพื่อลงทะเบียน
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
Tel : 053 936 735
E-mail : frmedcmu@cmu.ac.th