ปฏิทินประจำปี

พ.ศ. 2565

10 / OCT / ตุลาคม

วันหยุดราชการ  13  ต.ค.  :  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันหยุดราชการ  23-24  ต.ค.  :   วันปิยมหาราช

11 / NOV / พฤศจิกายน

วันหยุดราชการ   8  พ.ย.  :  วันลอยกระทง

12 / DEC /ธันวาคม

วันหยุดราชการ   5  ธ.ค.  :  วันพ่อแห่งชาติ

วันหยุดราชการ   10  ธ.ค. :  วันรัฐธรรมนูญ

วันหยุดราชการ   12  ธ.ค.  :  วันรัฐธรรมนูญ (ชดเชย)

กิจกรรม   23  ธ.ค.  :  โครงการบริหารพบปะแพทย์ฯ (งานปีใหม่แพทย์)

วันหยุดราชการ   31  ธ.ค.  :  วันสิ้นปี

พ.ศ. 2566

1 / JAN / มกราคม

วันหยุดราชการ   1-2  ม.ค. :  วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดราชการ   14  ม.ค. :  วันเด็ก

วันหยุดราชการ   16  ม.ค. :  วันครู

วันหยุดราชการ   22  ม.ค.  :  วันตรุษจีน