ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอแสดงความยินดีกับ…
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
🎓🎓🎓

🔸ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58