คู่มือการจองหอพักแพทย์สำหรับผู้พักใหม่ ปี 2567

คู่มือการจองหอพักแพทย์สำหรับผู้พักใหม่ ปี 2567


Scan QR-Code ดังรูปได้เลย หรือ Click Link คู่มือการจองหอพักแพทย์สำหรับผู้พักใหม่ ปี 2567 : https://cmu.to/A5u7S
.
📌เปิดจองหอพักรอบที่ 1 ผ่านทางระบบฐานข้อมูลแพทย์ ในวันที่ 1 – 12 เมษายน 2567
📌ตรวจสอบผลการจองหอพัก รอบที่ 1 ผ่านทางระบบฐานข้อมูลแพทย์ ในวันที่ 24 – 26 เมษายน 2567
.
สอบถามเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ หน่วยกิจการแพทย์ฯ
053 – 935178, 053 – 935179, 053 – 934817