หนักศัลยกรรมประสาท

นางชัชณี  มณีวรรณ

หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท

ให้การดูแลผู้ป่วยหนัก ที่ได้รับการผ่าตัดสมอง และระบบประสาท

ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 8 เตียง

พยาบาล จำนวน  18  คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน  6 คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน  2 คน 

ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์  

เบอร์โทรศัพท์ 053 935982