วิกฤติศัลยกรรมอุบัติเหตุ

นางวาสนา คงคา

หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

ลักษณะบริการ

ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 8 เตียง

พยาบาล  จำนวน  16 คน

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 7  คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน  2  คน

ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน

เบอร์โทร  053-93 5984