หนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด

นางเยาวลักษณ์ ธรรมนารักษ์

หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

ให้การดูแลผู้ป่วยหนัก ที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

จำนวน    6  เตียง

พยาบาล   จำนวน  17 คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล  จำนวน  5  คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน   2 คน

ชั้น 3  อาคารศรีพัฒน์

เบอร์โทรศัพท์  053 935981