ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2567

ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี  2567

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำโดย รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดให้มีการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีเกิดอุบัติภัยหมู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์จริงที่มีผู้บาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตามแผนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี และอาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.