ศัลยกรรมชาย 1

นายวีระชน  หนองช้าง

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1

ให้การดูแลผู้ป่วยเพศชายอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบตับ ทางเดินน้ำดี ตับอ่อน(HBP), ระบบโรคทรวงอก (Chest) , ระบบศีรษะ คอ และเต้านม (head neck breast)

ให้บริการผู้ป่วยจำนวน  22  เตียง

พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 12  คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน 8  คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 2 คน  

ชั้น 7 อาคารสุจิณโณ

เบอร์โทรศัพท์  053-935991