ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2566

CONGRATULATIONS!

คุณ จันทนา ทวีชาติ

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป

คุณ หทัยรัตน์ ใจวังเย็น

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3

คุณ จุฑาทิพย์ พุ่มไม้

หอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

คุณ สุกัลยา บัวถา

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3

คุณ หทัยกาญจน์ ฟักแก้ว

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด