พยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนื Read more

คณะผู้บริหารงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ร่วมอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่จากหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

คณะผู้บริหารงานการพย Read more