ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 58

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 58

ณ ห้องประชุมงานศัลย์ ชั้น 2 อาคารบุญสมมาร์ติน
เวลา 08.00 – 08.30 น.
วันที่ 26 มกราคม 2567