รพ.มหาราชฯเชียงใหม่ รักษาผู้ป่วยเคสปลูกถ่ายตับโดยใช้การส่องกล้อง สำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย

คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิต โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดการแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่อง “การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิต โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่ 2 ในอาเซียน ” โดยมี ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต ,ผศ.นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี และ อ.นพ.วรกิตติ ลาภพิเศษพันธุ์ คณาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ ระบบตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. คุณสาลินี ช่างเงิน ผู้บริจาคตับ คุณบุญยืน มีมานะ ผู้ได้รับการบริจาคตับ ร่วมในการแถลงข่าว โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่