ศัลยกรรมหญิง 2

นางสาวนงนุช  บุญอยู่

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2

ให้การดูแลผู้ป่วยเพศหญิง ก่อน และ หลังผ่าตัด 3 สาย ดังนี้

  • ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เต้านม (HNB)
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินน้ำดี ตับ และ ตับอ่อน (HBP)
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (URO)

ให้การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 20 เตียง

พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  10  คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน  6 คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 3 คน

โทรศัพท์ 053 93 5994

ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ