อุปกรณ์ช่วยวัดความดันในช่องท้อง

นวัตกรรมในการวัดความดันในช่องท้องขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ ทำให้ไม่เกิดความเจ็บปวดในผู้ป่วย และไม่ต้องปลดข้อต่อของสายสวนปัสสาวะกับถุงรองรับปัสสาวะ จึงทำให้ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะได้

Read more

มองแผลผ่านภาพ

นวัตกรรมการถ่ายภาพแผลผู้ป่วยโดยใช้กล้องดิจิตอลแล้วเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ แยกตามรายชื่อผู้ป่วยแต่ละราย โดยเรียงลำดับภาพตามวัน เวลาที่ถ่ายภาพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องประเมินแผลของผู้ป่วยก่อนตัดสินใจสั่งการรักษา

Read more