เยียวยาด้วยแนววิถีพุทธ

การทำกิจกรรมทุกอย่าง เป็นเรื่องของความหวังดี แต่ก็มีเรื่องไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้เสมอ กล่าวคือเราต้องการรักษาแต่ว่าบางครั้งก็ทำให้ให้คนไข้ได้รับบาดเจ็บ ถ้ามองในมุมของกฎหมายก็ถือว่าเป็นการละเมิดอย่างหนึ่งนะครับ

Read more