2.10.2 ห้องตรวจนอกเวลาราชการ

ห้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการ

บริการตรวจรักษานอกเวลาราชการ | หลัง 16.00 น. เป็นต้นไป

คลินิกโรคไต

ห้องตรวจเบอร์ 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 3

โทรศัพท์  053-935-740


 • จันทร์ – ศุกร์  |  16.30 – 19.00 น.
 • เสาร์  |  08.00 – 11.00 น.

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ

ห้องตรวจเบอร์ 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 3

โทรศัพท์  053-935-740


 • จันทร์ – ศุกร์  |  16.30 – 19.00 น.
 • เสาร์  |  08.00 – 11.00 น.

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

ห้องตรวจเบอร์ 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 3

โทรศัพท์  053-935-740


 • พุธ   |  16.30 – 19.00 น.
 • เสาร์  |  08.00 – 11.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

ห้องตรวจเบอร์ 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 3

โทรศัพท์  053-935-740


 • จันทร์   |  17.00 – 19.00 น.

คลินิกโรคกระดูกและข้อ

ห้องตรวจเบอร์ 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 3

โทรศัพท์  053-935-740


 • จันทร์ – อังคาร – พฤหัสบดี  |  16.30 – 19.00 น.
 • เสาร์  |  08.00 – 11.00 น.

คลินิกศัลยกรรมศีรษะ-คอ-เต้านม

ห้องตรวจเบอร์ 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 3

โทรศัพท์  053-935-740


 • จันทร์ – พุธ – ศุกร์     |  16.30 – 19.00 น.

คลินิกโรคเลือด

ห้องตรวจเบอร์ 23 อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 11

โทรศัพท์  053-935-754


 • เสาร์     |  08.00 – 11.00 น.

คลินิกโรคตา

ห้องตรวจเบอร์ 7 อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 7

โทรศัพท์  053-935-748


 • อังคาร     |  16.30 – 19.00 น.

สำหรับผู้ป่วยใหม่ โปรดติดต่อห้องตรวจเพื่อขอรับคิวตรวจล่วงหน้า

 • คลินิกตรวจรักษา อาการเจ็บป่วยทั่วไป
 • คลินิกตรวจรักษาผู้ป่วยที่คงค้างจากห้องตรวจอื่น ๆ
 • คลินิกตรวจรักษา อาการเจ็บป่วยทั่วไป
 • คลินิกบริการสำหรับผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาล

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ลงทะเบียน ห้องเวชระเบียนเบอร์ 19 (หน้าห้องฉุกเฉิน)
 2. ติดต่อห้องตรวจเพื่อซักประวัติ และรับคิวตรวจ
 3. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 4. ทำหัตถการเพื่อการรักษา หรือตรวจเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 5. รับใบนัด และ คำแนะนำในการดูแลตนเอง
 6. ติดต่อชำระเงินตามสิทธิ์
 7. รับยากลับบ้าน หรือ นอนโรงพยาบาล

ห้องตรวจเด็กนอกเวลาราชการ 110

อาคารบุญสม ชั้น 1

053-935-889

 • คลินิกตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป
 • คลินิกตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ลงทะเบียน ห้องเวชระเบียนเบอร์ 19 (หน้าห้องฉุกเฉิน)
 2. ติดต่อห้องตรวจเพื่อซักประวัติ และรับคิวตรวจ
 3. ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์
 4. ทำหัตถการเพื่อการรักษา หรือตรวจเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 5. รับใบนัด และ คำแนะนำในการดูแลตนเอง
 6. ติดต่อชำระเงินตามสิทธิ์
 7. รับยากลับบ้าน หรือ นอนโรงพยาบาล
 • คลินิกตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์เบิกตรงข้าราชการ
 • คลินิกตรวจรักษาชาวต่างชาติ
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ขอใบรับรองแพทย์
 • คลินิกตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์เบิกตรงข้าราชการ
 • คลินิกตรวจรักษาชาวต่างชาติ
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ขอใบรับรองแพทย์