ห้องตรวจเด็ก

ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์

ห้องตรวจเด็ก เบอร์ 27

ฉีดวัคซีน  คลินิกพัฒนาการเด็ก โรคเฉพาะทางในเด็ก

ห้องตรวจเด็ก เบอร์ 28

ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก

ห้องตรวจเด็ก เบอร์ 29

โรคภูมิแพ้ โรคเลือด โรคไต โรคทางพันธุกรรมในเด็ก