ห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3

ห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3 ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และให้คำปรึกษาคุณสุภาพสตรีที่มีความผิดปกติทางระบบสืบพันธ์เพศหญิง โดยสูตินรีแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึง บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาความเสี่ยงและป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในวันเวลาราชการ

จันทร์

08.00 - 16.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป
 • คลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป
 • คลินิกโรคมะเร็งทางนรีเวช

พุธ

08.00 - 16.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป
 • คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป
 • คลินิกโรคมะเร็งทางนรีเวช

ศุกร์

08.00 - 16.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป

ห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3

ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-741

นางปริญญา  พู่ประเสิร์ฐศักดิ์

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 2

นางสุมิตรา จินดาจำรูญ

หัวหน้าห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3