2.4.1 ห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3

ห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3

ห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3 ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และให้คำปรึกษาคุณสุภาพสตรีที่มีความผิดปกติทางระบบสืบพันธ์เพศหญิง โดยสูตินรีแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึง บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาความเสี่ยงและป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในวันเวลาราชการ

 

OPD3 (Gynecological Out Patient Clinic)

We provide health care service to the female patients in all ages with gynecological problems.

 

Types of Patients/Client

 1. The First visit (New cases)
 2. Previous cases who have appointment
 3. Previous cases which no appointment
 4. Consultation from the other department
 5. Referral cases

 

จันทร์

08.00 - 16.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป
 • Colposcopy

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป
 • คลินิกโรคมะเร็งทางนรีเวช

พุธ

08.00 - 16.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป
 • คลินิกโรคมะเร็งทางนรีเวช

ศุกร์

08.00 - 16.00

 • คลินิกนรีเวชทั่วไป

ห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3

ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ป่วยใหม่หรือผู้ป่วยที่มาไม่ตรงนัด  ลงทะเบียนที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี หรือลงทะเบียนออนไลน์จากไลน์สวนดอกของท่านเองได้

 

โทรศัพท์ 053-935-741  ช่วงเวลาสะดวกในการให้คำปรึกษา ท่านสามารถติดต่อ  จันทร์ พุธ ศุกร์ ช่วงบ่าย พร้อมแจ้งเลขที่โรงพยาบาลของท่าน (HN)

นางวงเดือน ไชยวิภาสาทร

หัวหน้าห้องตรวจเบอร์ 4

นางสุมิตรา จินดาจำรูญ

หัวหน้าห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3