2.8.2 ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก 28

ห้องตรวจผู้ป่วยเด็กป่วยทั่วไป เบอร์28

ห้องตรวจเด็กป่วยทั่วไป เบอร์ 28 ให้บริการดูแลรักษาและทำหัตถการแก่ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปีที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางที่มารับบริการครั้งแรก ผิดนัด หรือมีอาการแสดงของการติดเชื้อ โดยทีมกุมารแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย

จันทร์

เวลา 08.00 - 16.00

  • คลินิกตรวจผู้ป่วยเด็กทั่วไป

อังคาร

เวลา 08.00 - 16.00

  • คลินิกตรวจผู้ป่วยเด็กทั่วไป

พุธ

เวลา 08.00 - 16.00

  • คลินิกตรวจผู้ป่วยเด็กทั่วไป

พฤหัสบดี

เวลา 08.00 - 16.00

  • คลินิกตรวจผู้ป่วยเด็กทั่วไป

ศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00

  • คลินิกตรวจผู้ป่วยเด็กทั่วไป

ห้องตรวจผู้ป่วยเด็กป่วยทั่วไป เบอร์28

ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-758

นางสาววันทนีย์  กันจินะ

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 8

นางจิราภรณ์  รุ่งเรือง

หัวหน้าห้องตรวจเด็ก เบอร์ 28