ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 101

ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 101 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ศัลยกรรมโรคตับ ถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดีศัลยกรรมอุบัติเหตุ ศัลยกรรมก้อนที่เต้านม ศัลยกรรมหลอดเลือดในช่องท้องและส่วนปลาย ศัลยกรรมปอด

จันทร์

ช่วง 08.00 - 16.00

  • คลินิกศัลยกรรมทางเดินอาหาร ( GI Surg )

อังคาร

ช่วง 08.00 - 16.00

  • คลินิกศัลยกรรมโรคตับ ถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดี ( Hepato Surg )
  • คลินิกศัลยกรรมอุบัติเหตุ ( Trauma Surge)

พุธ

ช่วง 08.00 - 16.00

  • คลินิกศัลยกรรมก้อนที่เต้านม

พฤหัสบดี

ช่วง 08.00 - 16.00

  • คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือดในช่องท้องและส่วนปลาย
  • คลินิกศัลยกรรมโรคปอด

ศุกร์

ช่วง 08.00 - 16.00

  • รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เท่านั้น

QRcode ตารางออกตรวจอย่างละเอียด

ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 101

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-728

นางสุชาดา  สัจจะปกาสิต

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 6

นางสาวพัชรา  นาคถนอม

หัวหน้าห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 101