ห้องตรวจกระดูกและข้อ เบอร์ 10

ห้องตรวจกระดูกและข้อ เบอร์ 10 ให้บริการตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

จันทร์

เวลา 08.00 - 16.00

 • คลินิกผู้ป่วยโรคกระดูกเท้าและข้อเท้า
 • รับผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาล

อังคาร

เวลา 08.00 - 16.00

 • คลินิกผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง (Spine)
 • คลินิกผู้ป่วยบาดเจ็บและโรคที่เกี่ยวกับมือ เส้นเอ็น เส้นประสาทแขน
 • คลินิกผู้ป่วยโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม (Osteoarthritis)

พุธ

เวลา 08.00 - 16.00

 • คลินิกผู้ป่วยโรคเนื้องอกกระดูก (Bone Tumor)
 • คลินิกผู้ป่วยบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกหัก
 • คลินิกผู้ป่วยบาดเจ็บเส้นเอ็นจากการเล่นกีฬา

พฤหัสบดี

เวลา 08.00 - 16.00

 • คลินิกผู้ป่วยบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกหัก
 • คลินิกผู้ป่วยบาดเจ็บเส้นเอ็นจากการเล่นกีฬา
 • คลินิกอุบัติเหตุผู้ป่วยเด็กและเด็กที่บาดเจ็บในระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
 • คลินิกโรคกระดูกเด็ก

ศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00

 • คลินิกผู้ป่วยโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม (Osteoarthritis)
 • คลินิกผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)
 • คลินิกโรคกระดูกสันหลัง

ห้องตรวจกระดูกและข้อ เบอร์10

ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-750 | 053-935-760

นายมงคล  บ่อคำ

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 1

นายสมปรารถนา  แก้วดวงดี

หัวหน้าห้องตรวจกระดูก เบอร์ 10