ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 2

ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 2 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมทางระบบประสาท และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท
  • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ สำหรับผู้ป่วยเด็ก

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท

พุธ

08.00 - 16.00

  • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

พฤหัสบดี

08.00 - 16.00

  • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ศุกร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกศัลยกรรมระบบทางประสาท

ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 2

ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-736

นางทัศนีย์  สิงห์เวชสกุล

หัวหน้าหน่วยผ่าตัดเล็ก

นางมณีวรรณ  วิรัตน์เกษม

หัวหน้าห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 2