ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 21

ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 21 ให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยอายุรกรรมเฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อ และโรคระบบประสาท โดยอายุรแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

จันทร์

08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคเบาหวาน

อังคาร

08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคระบบประสาท

พุธ

08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคไทรอยด์

พฤหัสบดี

08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคระบบประสาท

ศุกร์

08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อ

ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 21

ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-752

นางชัชฎากร  จันทรวิทูร

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 4

นางวิญญรัตน์  กาวิล

หัวหน้าห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 21