2.10.3 ห้องตรวจรังสีรักษา

ห้องตรวจรังสีรักษา

ห้องตรวจรังสีรักษา 110 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งทั่วไป ที่จำเป็นต้องได้รับการฉายรังสีเพื่อการรักษา โดยรังสีแพทย์และพยาบาล เปิดให้บริการดังนี้

 • ห้องตรวจรังสีรักษา 110 ชั้น 1 อาคารบุญสม
  • เปิดให้บริการทุก วันจันทร์-อังคาร ในเวลาราชการ 
 • ห้องตรวจรังสีรักษา ชั้นใต้ดิน อาคารสุจิณโณ
  • รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติหลังการฉายรังสี
  • เปิดให้บริการทุก วันพุธ-ศุกร์ ในเวลาราชการ

จันทร์

08.00 - 16.00

 • คลินิกผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา

อังคาร

08.00 - 16.00

 • คลินิกผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา

พุธ

08.00 - 16.00

 • ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติหลังการฉายรังสี
 • ติดต่อรับบริการที่ ห้องตรวจรังสีรักษา ชั้นใต้ดิน อาคารสุจิณโณ

พฤหัสบดี

08.00 - 16.00

 • ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติหลังการฉายรังสี
 • ติดต่อรับบริการที่ ห้องตรวจรังสีรักษา ชั้นใต้ดิน อาคารสุจิณโณ

ศุกร์

08.00 - 16.00

 • ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติหลังการฉายรังสี
 • ติดต่อรับบริการที่ ห้องตรวจรังสีรักษา ชั้นใต้ดิน อาคารสุจิณโณ

นางสุชาดา สัจจะปกาสิต

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 6

นางอัศรียา  ชุมะโชติ

หัวหน้าห้องตรวจรังสีรักษา

ห้องตรวจรังสีรักษา เบอร์ 110

ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-934-605

 


 

ห้องตรวจรังสีรักษา ชั้นใต้ดิน

ชั้นใต้ดิน อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-934-430