ห้องให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก

One Day Chemotherapy

ห้องให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก One Day Chemotherapy Service ให้บริการแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

จันทร์

08.00 - 20.00

 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 26 โรคมะเร็งทั่วไปสายอายุรกรรม
 • ห้องตรวจศัลยกรรม 110 โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
 • ห้องตรวจรังสีรักษา  โรคมะเร็งทั่วไป

อังคาร

08.00 - 20.00

 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 22  – โรคมะเร็งโรคข้อ , SLE
 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 23  – โรคมะเร็งโลหิตวิทยา
 • ห้องตรวจรังสีรักษา  – โรคมะเร็งทั่วไป
 • ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก เบอร์ 29  – โรคมะเร็งในเด็ก

พุธ

08.00 - 20.00

 • ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 2  – โรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ
 • ห้องตรวจกระดูกและข้อ เบอร์ 10  – โรคกระดูกและข้อ
 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 26  – โรคมะเร็งโรคไต
 • ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 101  – โรคมะเร็งเต้านม

พฤหัสบดี

08.00 - 20.00

 • ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 2  – โรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ
 • ห้องตรวจ เบอร์ 110  – โรคมะเร็งทั่วไป
 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 23  – โรคมะเร็งโลหิตวิทยา
 • ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 101  – โรคมะเร็งปอด

ศุกร์

08.00 - 20.00

 • ห้องตรวจกระดูกและข้อ เบอร์ 10  – โรคมะเร็งกระดูกและข้อ
 • ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก เบอร์ 29  – โรคมะเร็งเด็ก

ห้องให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก

ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-936-702

นางทิพารัตน์  สูงปานเขา

หัวหน้าหน่วยให้ยาเคมีบำบัด

นายกำจัด  ปวนไฝ

หัวหน้าห้องให้ยาเคมีบำบัด