2.10.4 ห้องให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก

ห้องให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก

One Day Service Chemotherapy 

ห้องให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก One Day Service Chemotherapy   ให้บริการแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

จันทร์

08.00 - 20.00

 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 26 คลินิกโรคมะเร็งทั่วไป
 • ห้องตรวจศัลยกรรม 101 คลินิก Surg สาย GI 
 • ห้องตรวจรังสีรักษา คลินิกตรวจรังสีรักษา

อังคาร

08.00 - 20.00

 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 22  – Med โรคข้อและรูมาติซั่ม , SLE
 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 23  – โรคมะเร็งโลหิตวิทยา
 • ห้องตรวจรังสีรักษา  – คลินิกตรวจรังสีรักษา
 • ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก เบอร์ 29  – โรคมะเร็งในเด็ก

พุธ

08.00 - 20.00

 • ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 101  – คลินิก Surg สาย HNB
 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 26  – คลินิกตรวจโรคไต
 • ห้องตรวจกระดูกและข้อ เบอร์ 10  – โรคกระดูกและข้อ
 • ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 2  – โรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ

พฤหัสบดี

08.00 - 20.00

 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 110  – คลินิกโรคมะเร็งทั่วไป
 • ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 23  – โรคมะเร็งโลหิตวิทยา
 • ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 101  – โรคมะเร็งปอด
 • ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 2  – โรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ

ศุกร์

08.00 - 20.00

 • ห้องตรวจกระดูกและข้อ เบอร์ 10  – โรคมะเร็งกระดูกและข้อ
 • ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก เบอร์ 29  – โรคมะเร็งในเด็ก

ห้องให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก

ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-936-702

นายนัฐภูมิ  นุชพงษ์

หัวหน้าหน่วยให้ยาเคมีบำบัด

นายกำจัด  ปวนไฝ

หัวหน้าห้องให้ยาเคมีบำบัด