ห้องตรวจสูติกรรมและฝากครรภ์ เบอร์ 4

ห้องตรวจสูติกรรมและฝากครรภ์ เบอร์ 4 ให้บริการการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา ตลอดจนดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ให้มีพัฒนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง จนกระทั่งครบกำหนดคลอด และมารดาสามารถคลอดได้อย่างปลอดภัย รวมถึง บริการตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ และทำการรักษาโดยสูติแพทย์ และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ

จันทร์

 • คลินิกตรวจครรภ์
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ (เฉพาะช่วงเช้า)
 • ตรวจน้ำคร่ำ (เฉพาะช่วงเช้า)
 • ตรวจเลือดทารกในครรภ์เพื่อคัดกรองภาวะผิดทางพันธุกรรมและโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

อังคาร

 • คลินิกตรวจครรภ์
 • คลินิกตรวจครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (เฉพาะช่วงบ่าย)
 • คลินิกคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ (เฉพาะช่วงบ่าย)
 • คลินิกเตรียมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร (เฉพาะช่วงบ่าย)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์
 • ตรวจน้ำคร่ำ
 • ตรวจเลือดทารกในครรภ์เพื่อคัดกรองภาวะผิดทางพันธุกรรมและโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

พุธ

 • คลินิกตรวจครรภ์
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ (เฉพาะช่วงเช้า)
 • ตรวจน้ำคร่ำ (เฉพาะช่วงเช้า)
 • ตรวจเลือดทารกในครรภ์เพื่อคัดกรองภาวะผิดทางพันธุกรรมและโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

พฤหัสบดี

 • คลินิกตรวจครรภ์
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ (เฉพาะช่วงเช้า)
 • ตรวจน้ำคร่ำ (เฉพาะช่วงเช้า)
 • ตรวจเลือดทารกในครรภ์เพื่อคัดกรองภาวะผิดทางพันธุกรรมและโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (เฉพาะช่วงเช้า)
 • คลินิกคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ (เฉพาะช่วงบ่าย)

ศุกร์

 • คลินิกตรวจครรภ์
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ (เฉพาะช่วงเช้า)
 • ตรวจน้ำคร่ำ (เฉพาะช่วงเช้า)
 • ตรวจเลือดทารกในครรภ์เพื่อคัดกรองภาวะผิดทางพันธุกรรมและโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ห้องตรวจสูติกรรมและฝากครรภ์ เบอร์ 4

ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-742

นางปริญญา  พู่ประเสิร์ฐศักดิ์

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 2

นางวงเดือน  ไชยวิภาสาทร

หัวหน้าห้องฝากครรถ์ เบอร์ 4