2.8.3 ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก 29

ห้องตรวจพิเศษเด็ก 3 เบอร์ 29

ห้องตรวจพิเศษเด็ก 3 เบอร์ 29 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเฉพาะทาง เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย โรคไต โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็งทุกชนิด โรคฮีโมฟีเลีย โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคทางพันธุศาสตร์  โรคระบบโลหิตวิทยาอื่นๆ และบริการให้เลือดสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ให้การบริการด้านคำปรึกษา เเนะนำ รวมถึงการป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพโดยทีมกุมารเเพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิคโรคภูมแพ้ในเด็ก
  • คลินิกต่อมไร้ท่อในเด็ก

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคเลือด ในเด็ก

พุธ

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ
  • คลินิกโรคทางพันธุศาสตร์

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคไต ในเด็ก

ศุกร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคเลือด ในเด็ก

ห้องตรวจพิเศษเด็ก3 เบอร์ 29

ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-9357-59

นางสาววันทนีย์  กันจินะ

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 8

นางมณธิรา  บุญภักดี

หัวหน้าห้องตรวจพิเศษเด็ก3 เบอร์ 29