ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 23

ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 23 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมเฉพาะทาง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในวันและเวลาราชการ โดยแพทย์อายุรกรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับปัญหา ตามมาตรฐานและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคเลือด

พุธ

  • งดบริการ

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคเลือด

ศุกร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคระบบประสาท ( เฉพาะผู้ป่วยนัด )

นางชลฤดี  ธำรงค์ทิพยคุณ

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 5

นางวาสนา  วงศ์ไชย

หัวหน้าห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 23

ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 23

ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-754