ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก

ห้องตรวจ หู คอ จมูก เบอร์6 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัยที่มาตรวจด้วยโรคทางหู คอ จมูก ได้แก่โรคมะเร็ง หู คอ จมูก โรคนอนกรน โรคไซนัสอักเสบ โรคภูมิแพ้ และโรคทางหู ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง หู คอ จมูก และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ

จันทร์

เวลา 08.00 -16.00

 • คลินิกโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
 • คลินิกภูมิแพ้
 • คลินิกหู คอ จมูก ผู้ป่วยเด็ก

อังคาร

เวลา 08.00 - 16.00

 • คลินิกโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
 • คลินิกมะเร็งหู คอ จมูก

พุธ

เวลา 08.00 - 16.00

 • คลินิกโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
 • คลินิกโรคไซนัสอักเสบ

พฤหัสบดี

เวลา 08.00 - 16.00

 • คลินิกโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
 • คลินิกโสตประสาทหู

ศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00

 • คลินิกโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
 • คลินิกโรคเฉพาะทางหูและการได้ยิน
 • คลินิกนอนกรน

ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก เบอร์ 6

ชั้น 7  อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-745

นางบุษเรศ  บุญยัง

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 3

นางกัลยา  สิโรรส

หัวหน้าห้องตรวจหู คอ จมูก เบอร์ 6