ห้องตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว เบอร์ 5

ห้องตรวจ เบอร์ 5 ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอด ตลอดจนการวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึง ให้บริการตรวจรักษา ดูแลสุชภาพสตรีวัยหลังหมดประจำเดือน โดยสูตินรีแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ

จันทร์

08.00 - 16.00

  • คลินิกตรวจมารดาหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

อังคาร

08.00 - 16.00

  • คลินิกตรวจมารดาหลังคลอดและวางแผนครอบครัว
  • คลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

พุธ

08.00 - 16.00

  • คลินิกตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว
  • คลินิกวัยทอง (เฉพาะผู้ป่วยเก่า)

พฤหัสบดี

08.00 - 16.00

  • คลินิกตรวจมารดาหลังคลอดและวางแผนครอบครัว
  • คลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศุกร์

08.00 - 16.00

  • คลินิกตรวจมารดาหลังคลอดและวางแผนครอบครัว
  • คลินิกวัยทอง (สำหรับผู้ป่วยใหม่ ควรมา 08.00 น.)

ห้องตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว เบอร์ 5

ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-743