ห้องผ่าตัดเล็ก 1

ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ที่มารับบริการผ่าตัดและหัตถการเฉพาะโรคเพื่อการรักษาหรือวินิจฉัยภายใต้ยาชาเฉพาะที่ ทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทและด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

จันทร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก
  • ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาท

อังคาร

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาท

พุธ

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ

พฤหัสบดี

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ

ศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาท

ห้องผ่าตัดเล็ก 1 

ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-738

นางทัศนีย์  สิงห์เวชสกุล

หัวหน้าหน่วยผ่าตัดเล็ก

นางอัญชลี จันทร์ประเสริฐ

หัวหน้าห้องผ่าตัดเล็ก 1