ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 1

ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 1 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด (CVT) ศัลยกรรมเด็ก และศัลยกรรมตกแต่ง

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด
  • คลินิกศัลยกรรมเด็ก

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

พุธ

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกศัลยกรรมเด็ก

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

  • คลินิก FNA

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

ศุกร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด

ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 1

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-735 ,053-936-335

นายมงคล  บ่อคำ

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 1

นางพิชชาวรรณ  เหล่าชัยเจริญผล

หัวหน้าห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์ 1