2.1.1 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/opd/wp-content/plugins/nd-shortcodes/shortcodes/custom/image/index.php on line 27

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( Emergency Medical Services : EMS ) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการตรวจรักษา และให้การกู้ชีพขั้นสูงนอกโรงพยาบาล แก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้มีอาการเจ็บป่วยที่มีภาวะคุกคามอันตรายต่อชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนนำส่งยังสถานพยาบาล  โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางแล้ว

ต้องการรถพยาบาลพร้อมทีมแพทย์พยาบาล

พื้นที่ภายในโรงพยาบาล

ผู้ประสบเหตุ อยู่ภายในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่ภายนอกโรงพยาบาล

ผู้ประสบเหตุ อยู่ภายนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์

โปรดติดต่อศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดรถกู้ชีพในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดออกปฏิบัติการ

ข้อมูลสำคัญสำหรับโทรแจ้งเหตุ

ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก โทรแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน

 1. ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 2. สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจน เส้นทางเข้า-ออก จุดสังเกต
 3. จำนวนผู้ป่วย…ราย   เพศชาย/หญิง   อายุประมาณ…ปี
 4. ผู้ป่วยรู้สึกตัว หรือไม่?
 5. ผู้ป่วยยังหายใจ หรือไม่?
 6. มีความเสี่ยงอันตราย เช่น อยู่กลางถนน ไฟไหม้ น้ำมัน-สารเคมีรั่วไหล
 7. บอกชื่อสกุลผู้แจ้ง และเบอร์โทรติดต่อกลับ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ จนกว่ารถพยาบาลจะไปถึงท่าน

ศูนย์ประสานส่งต่อผู้ป่วย Referral Center

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Refer Out

ประสานส่งต่อผู้ป่วยกลับไปรักษา-ฟื้นฟู รพ.ตามสิทธิ์การรักษา

 1. หอผู้ป่วยติดต่อประสานงานศูนย์ Referral Center  โทร  38799
 2. หอผู้ป่วย/Referral Center ส่งDischarge Summaryไปยังโรงพยาบาลปลายทาง
 3. ศูนย์ Referral Center ประสานงานกับโรงพยาบาลปลายทาง
  • กรณี โรงพยาบาลปลายทางรับเคสได้ สามารถส่งตัวผู้ป่วยได้ 3 วิธี
   • Active Refer ในเวลาราชการ
   • รอรถโรงพยาบาลปลายทางมารับ
   • ผู้ป่วยเดินทางไปเอง
  • กรณี โรงพยาบาลปลายทาง ไม่สามารถรับเคสได้
   • รอเตียง โรงพยาบาลปลายทางจะติดต่อผ่าน ศูนย์ Referrral Center เมื่อมีเตียงรับผู้ป่วยได้
   • พิจารณาประสานงานโรงพยาบาลอื่น ๆ

ห้องฉีดยา

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

ให้บริการฉีดยาและวัคซีนแก่ผู้ป่วยนอกตามคำสั่งการรักษาของแพทย์

หรือตามใบนัดฉีดยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

ขั้นตอนการรับบริการ

 • กรณีมาตรวจพบแพทย์แล้ว มีคำสั่งให้ฉีดยา
  1. ติดต่อศูนย์รับเงิน 2 / ศูนย์ประสานสิทธิ์บัตรทอง ตามสิทธิ์การรักษา
  2. รอรับยาที่ห้องยา
  3. ติดต่อห้องฉีดยา เพื่อรับบัตรคิว และรอเข้ารับบริการ
  4. เข้ารับบริการฉีดยาตามแผนการรักษา
  5. กลับบ้านได้ หรือ ติดต่อห้องตรวจ (กรณีที่ยังตรวจไม่เสร็จ)
 • กรณีมาฉีดยาตามนัด
  1. ลงทะเบียนที่ ตู้คีออส หรือ ห้องเวชระเบียน เบอร์ 19
  2. ติดต่อห้องฉีดยา เพื่อรับบัตรคิว และรอเข้ารับบริการ
  3. เข้ารับบริการฉีดยาตามแผนการรักษา
  4. ติดต่อศูนย์รับเงิน 2 / ศูนย์ประสานสิทธิ์บัตรทอง ตามสิทธิ์การรักษา
  5. กลับบ้านได้

เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 16.00 น.

ห้องทำแผล

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

ให้บริการทำความสะอาด ตกแต่งบาดแผล และตัดไหม

สำหรับผู้ป่วยนอก

 

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ลงทะเบียนที่ตู้คีออส หรือ ห้องเวชระเบียนเบอร์ 19

2. ติดต่อห้องทำแผล เพื่อรับบัตรคิว และรอรับบริการ

3. เข้ารับบริการทำแผลหรือตัดไหมตามแผนการรักษา

4. ติดต่อชำระเงิน หรือ ประสานสิทธิ์ตามสิทธิ์การรักษา

5. กลับบ้านได้

เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 15.30 น.

คุณพิกุล กันทะพนม

หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อ

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อผู้ป่วย

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | โทรศัพท์ 053-938-777

ศูนย์ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย | โทรศัพท์ 053-938-799 , 053-936-666

Email Refersuandok@gmail.com

คุณเชิดพงษ์  ปัญญา

หัวหน้าห้อง ศูนย์ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย

ศูนย์ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย | โทรศัพท์ 053-938-799 , 053-936-666

Email Refersuandok@gmail.com

ห้องฉีดยา-ทำแผลผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวัน 08.00 น. – 15.45 น.

ห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี | โทรศัพท์ 053-935-734

ห้องทำแผล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี | โทรศัพท์ 053-934-480

คุณพิราวรรณ  วรรธนะจิตติกุล

หัวหน้าศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย

Costumer Service Center

ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย

Costumer Service Center

ชั้น 1 ห้องโถง อาคารเฉลิมพระบารมี

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 น. – 15.45 น.

โทรศัพท์ 053-936-539