ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 22

ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 22 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมซับซ้อน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในวันและเวลาราชการ โดยแพทย์อายุรกรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับปัญหา ตามมาตรฐานและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคปอดและทรวงอก

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคข้อรูมาตอยด์

พุธ

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคติดเชื้อ

ศุกร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

  • คลินิกโรคติดเชื้อ

นางชลฤดี  ธำรงค์ทิพยคุณ

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 5

นางนฤมล  ไชยวารีย์

หัวหน้าห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 22

ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 22

ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-753