คลินิกโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ EID COMPLEX

สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด

คลินิกโรคไข้หวัด URI Clinic

คลินิกโรคไข้หวัด ให้บริการตรวจรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดังต่อไปนี้

มีไข้

มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น

เจ็บคอ

ไอ มีเสมหะ

รู้สึกหายใจเหนื่อย

ห้องตรวจโรคไข้หวัด (URI Clinic) เปิดให้บริการแบบครบวงจรในที่เดียว สำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ป่วยที่มีนัด ทุกสิทธิการรักษา ที่มีอาการ ไข้  และ/หรือ  ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ คัดจมูก มีน้ำมูก หายใจลำบาก  และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำ โดยให้บริการแบบ One Stop Service ได้แก่ ประเมินคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อ ตรวจรักษาโดยแพทย์ รับยาและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ  รวมไปถึงทำหัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรค อาทิ เจาะเลือด เอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น

 

โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

จันทร์ - ศุกร์

เสาร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์

เปิดให้บริการ 08.00 - 20.00 น.

เปิดให้บริการ 08.00 - 20.00 น.

เปิดให้บริการ 08.00 - 20.00 น.

ห้องตรวจพิเศษ VRE ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ ที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ (VRE, CRE) โดยแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญดด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  ให้ได้รับบริการตามมารตรฐานและป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม

ห้องตรวจพิเศษ VRE ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ ที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ (VRE, CRE) โดยแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญดด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  ให้ได้รับบริการตามมารตรฐานและป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม

ห้องตรวจพิเศษ VRE ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ ที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ (VRE, CRE) โดยแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญดด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  ให้ได้รับบริการตามมารตรฐานและป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม