2.10.6 ห้องตรวจโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

คลินิกโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ EID COMPLEX

สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด

คลินิกโรคไข้หวัด URI Clinic

คลินิกโรคไข้หวัด ให้บริการตรวจรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดังต่อไปนี้

มีไข้

มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น

เจ็บคอ

ไอ มีเสมหะ

รู้สึกหายใจเหนื่อย

ห้องตรวจโรคไข้หวัด (EID Clinic) เปิดให้บริการแบบครบวงจรในที่เดียว สำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ป่วยที่มีนัด ที่มีอาการ ไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ คัดจมูก มีน้ำมูก หายใจลำบาก  และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยให้บริการแบบ One Stop Service ได้แก่ ประเมินคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด ตรวจรักษาโดยแพทย์ รับยาและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ  รวมไปถึงทำหัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรค อาทิ เจาะเลือด เอ็กซเรย์ปอด เก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ตลอดจนให้ยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูง 608 ในรูปแบบให้ยาทางหลอดเลือดดำ 3 วัน เป็นต้น

 

โดยตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่ติดเชื้อโควิด-19 ในการให้ยาต้านไวรัสจะสามารถให้ยาได้สำหรับสิทธิเบิกตรง ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลมหาราช และประกันสังคมของโรงพยาบาลมหาราช เท่านั้น

จันทร์ - ศุกร์

เสาร์

วันหยุด

วันอาทิตย์

เปิดให้บริการ 08.00 - 16.00 น.

เปิดให้บริการ 08.00 - 16.00 น.

เปิดให้บริการ 08.00 - 16.00 น.

หยุดให้บริการ

บริการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยเทคนิค RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์

คุณศุภมาส สุภารัตน์

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 7

คุณสายฝน เมฆอากาศ

หัวหน้าห้องตรวจ

ห้องตรวจแยกโรคติดเชื้อ TB – Airborne Disease ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัยหรือมีการติดเชื้อวัณโรคในระยะแพร่กระจาย รวมถึงโรคติดเชื้อที่แพร่ผ่านทางอากาศได้ เช่น โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส เป็นต้น โดยแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  ให้ได้รับบริการตามมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพมาตรฐาน และบริการแบบ one stop service

ห้องตรวจพิเศษเชื้อดื้อยา ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ ที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ (VRE, CRE) โดยแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  ให้ได้รับบริการตามมาตรฐานและป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

08.00 – 16.00 น.