ห้องตรวจจักษุ

ห้องตรวจจักษุให้บริการตรวจผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสายตาและโรคทางตา

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกโรคตาทั่วไป
 • คลินิกตาเข

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกจอรับภาพ
 • คลินิกต้อหิน

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกโรคตาทั่วไป
 • คลินิกตาเข
 • คลินิกจอรับภาพ

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกต้อหิน
 • คลินิกตกแต่งดวงตา
 • คลินิกระบบประสาทตา
 • คลินิกตาแห้งและภูมิแพ้

พุธ

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกโรคตาทั่วไป
 • คลินิกต้อหิน
 • คลินิกกระจกตาคลินิกโรคติดเชื้อ

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกจอรับภาพ
 • คลินิกตกแต่งตวงตาคลินิกโรคปอด

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • งดบริการตรวจตาทั่วไป
 • คลินิกโรคตาเฉพาะผู้ป่วย HIV
 • คลินิก Contact Lens

ศุกร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกโรคตาทั่วไป

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกกระจกตา
 • คลินิกจอรับภาพ
 • คลินิกโรคตาในเด็ก
 • คลินิกสายตาเลือนลาง

ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 7

ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-748

นางบุษเรศ  บุญยัง

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 3

นางยุภา ศรีสิงห์

หัวหน้าห้องตรวจจักษุ เบอร์ 7